LOGGHE - STAESSENS, Geassocieerde notarissen te Menen

 

LOGGHE - STAESSENS

Geassocieerde notarissen te Menen

In de context van "akten verlijden" vindt u op notaris.be nog volgende 22 artikels.

1 WAARUIT BESTAAT DE KOSTPRIJS VAN EEN AKTE?
Wat betaalt u precies aan de notaris? Is alles wat u betaalt voor de notaris zelf? En wanneer moet u

2 Geen verplaatsing naar de notaris meer nodig voor het verlijden van koopakten en andere notariële akten dankzij digitale volmacht
Binnenkort moeten de burgers zich niet meer naar een notariskantoor verplaatsen om een koopakte, een

3 Plaatsbezoeken opnieuw mogelijk vanaf 11 mei 2020
Vanaf 4 mei worden de coronamaatregelen geleidelijk aan afgebouwd. Ook voor de vastgoedactiviteiten

4 Je akte op afstand? Dat kan dankzij de digitale volmacht
Je akte voor je woning, je huwelijk of je bedrijf in orde brengen terwijl je veilig thuis blijft? Da

5 Akte van bekendheid
Een akte van bekendheid is een authentiek document die de rechthebbenden van een nalatenschap aandui

6 Authentieke akte
De wet verleent aan een aantal personen (rechters, gerechtsdeurwaarders en notarissen) de bevoegdhei

7 Basisakte
Notariële akte waarin het eigendomsrecht van de onderscheiden delen in een appartementsgebouw w

8 Borderel
Samenvatting van een akte.

9 Commandverklaring bij openbare verkoop
Bij een openbare verkoop is de akte van commandverklaring deze waarbij de persoon die het laatst een

10 Minuut
Het originele van de authentieke akte. De notaris bewaart het en kan er officiële kopieën

11 Recht op geschriften
Dit is een forfaitaire belasting (vroeger fiscale zegels) die betaald moet worden aan de overheid op

12 Uitgifte
Het volledige, letterlijke afschrift van de minuut dat aan de betrokken partijen wordt afgeleverd, w

13 Vaste datum
Een welbepaald document verkrijgt een niet betwistbare datum op drie manieren: ofwel omdat het

14 Verkavelingsakte
Akte die moet worden opgesteld door de notaris alvorens de kavels, begrepen in een verkaveling waarv

15 Verlijden
Wanneer de notaris klaar is met zijn opzoekingen, zal hij de partijen samenroepen met oog op het &ld

16 Regelingsakte
In de regelingsakte moeten de echtgenoten naar aanleiding van de echtscheiding verplicht een overeen

17 Notaris
De notaris is zowel een openbare ambtenaar die bevoegd is om authentieke akten te verlijden, te bewa

18 Notarieel (openbaar) testament
Dit is een notariële akte, die verleden wordt voor twee notarissen of één notaris

19 Notariële akte
Een notariële akte is een authentieke akte opgesteld door de notaris. Enkel notariële akte

20 Registratie
Registratie is de formaliteit bestaande uit het overschrijven, ontleden of vermelden van een akte of

21 Derden
Derden zijn alle personen die normaliter geen partij zijn bij een bepaalde handeling of akte. Derden

22 Indien mijn notaris heeft opgetreden als bemiddelaar, kan hij daarna het bereikte akkoord nog in een notariële akte gieten (vb regelingsakte bij EOT) ?
Ja. Indien alle partijen akkoord zijn dat de notaris-bemiddelaar daarna verder optreedt als notaris,

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .